SL H16 5261 / Keolis 5261 – 1999

Scania CN113CLB, Keolis / SL H16 5261, byggd 1999

Denna buss, levererad 1999, är den sist byggda bussen av typ Scania CN113, en busstyp som var mycket vanlig runt om i landet.

Bussen kom först till SL Buss AB med littera H16 och nummer 5261, varifrån den kom till Busslink år 2000. När Busslink senare gick upp i Keolis 2010 följde bussen med dit. SvOf övertog bussen från Keolis 2013.

Bussen renoverades under 2022-2023 i Polen av MPK Kraków, och är nu mycket fin.


Lämna ett svar