Kommande aktiviteter

Detta är de medlemsaktiviteter som för närvarande är planerade under 2019. Detaljer om respektive evenemang läggs till så fort de fastställts. Även icke SvOf-medlemmar är välkomna att delta i aktiviteterna.

Observera att ändringar av planeringen kan förekomma, och att aktiviteter kan ställas in om för få har föranmält sig. Ändringar annonseras här, på forumet och om möjligt i Färdskrivaren. Vid inställd aktivitet meddelas alla som har föranmält sig.

Mars/april

  • Vårvinterträff med bildvisning och fika
  • Bussfixardag för att iordningställa bussarna inför abonnemangssäsongen
  • Vårutfärd

Maj

  • Årsmöte med utfärd

Juni/juli

  • Sommarutfärd (kan ev. kombineras med årsmötet)

Augusti

  • Bussträffen i Katrineholm

September

  • Tunga Rallyt Åkarsvängen

Oktober

  • Höstmöte med utfärd

November

  • Senhöstträff med bildvisning och fika