Kommande aktiviteter

Här publiceras information om planerade aktiviteter som SvOf arrangerar eller deltar i. Årsmöten och höstmöten är avsedda för föreningens medlemmar, men på utfärder och andra evenemang är utomstående välkomna att följa med.

Årets utfärdssäsong börjar lida mot sitt slut, men framöver kommer vinteraktiviteter annonseras på denna sida!