Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du bl.a. läsa om föreningen och våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga samt besöka det mycket populära forumet Bussnack.

SvOf söker ny abonnemangsansvarig och fler förare inför säsongen 2019. Klicka här för att läsa mer!

Aktuella nyheter

2018-11-24: Vinterträff den 6 februari och preliminär aktivitetsplan för 2019 tillagda under Kommande aktiviteter.

2018-11-19: Medlemsavgifterna för 2019 är inlagda under Bli medlem.

2018-10-28: Bilder från höstmötesutfärden publicerade under Tidigare aktiviteter.