Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du bl.a. läsa om föreningen och våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga samt besöka det mycket populära forumet Bussnack.

SvOf söker ny abonnemangsansvarig och fler förare till abonnemangskörningar. Klicka här för att läsa mer!

Aktuella nyheter

2019-08-18: Kommande aktiviteter uppdaterad med Kulturutfärd i Roslagen den 16 november.

2019-07-27: Kommande aktiviteter uppdaterad med Museispårvägens dag i Malmköping den 24 augusti, där förare från SvOf deltar.

2019-07-13: Kommande aktiviteter uppdaterad med information om Tunga Rallyt Åkarsvängen den 14 september. Bussträffen i Katrineholm kommer däremot inte att arrangeras i år.