Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du bl.a. läsa om föreningen och våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga samt besöka det mycket populära forumet Bussnack.

SvOf söker ny abonnemangsansvarig och fler förare till abonnemangskörningar. Klicka här för att läsa mer!

Aktuella nyheter

2019-12-06: Uppdaterad information om LTF:s aktiviteter den 16/12 och 8/2 under Kommande aktiviteter.

2019-12-01: Nu går vår nya bok SLs bussleveranser samt depåplaceringar 2000-2018 att förboka! Läs mer under Försäljning!

2019-11-30: Kommande aktiviteter uppdaterad med LTF:s aktiviteter för vintern. Tack till alla som kom förbi SvOf:s bord på Hjulmarknaden!