Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du bl.a. läsa om föreningen och våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga samt besöka det mycket populära forumet Bussnack.

SvOf söker ny abonnemangsansvarig och fler förare till säsongen 2019. Klicka här för att läsa mer!

Aktuella nyheter

2019-05-25: Ny avresetid för Östhammarsutfärden: Tekniska högskolan 10:00, Uppsala C 11:00 (om påstigande finns).

2019-05-13: Tidigare aktiviteter uppdaterad med de två utfärder som anordnats hittills i år.

2019-05-12: Sidan Kontakt och styrelse uppdaterad efter årets årsmöte.