Om SvOf

Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976.

Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du läsa om föreningen, våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga och läsa meddelanden i det mycket populära forumet Buss-snack.