Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du bl.a. läsa om föreningen och våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga samt besöka det mycket populära forumet Bussnack.

Aktuella nyheter

2018-08-06: Museispårvägens dag i Malmköping den 25 augusti annonseras i samarbete med Svenska Spårvägssällskapet. Se mer under Kommande aktiviteter.

2018-07-26: Detaljer kring SvOf:s deltagande i Tunga Rallyt Åkarsvängen tillagda under Kommande aktiviteter.

2018-07-25: Uppgiften om att hålltiderna för Tunga Rallyt Åkarsvängen tidigarelagts med en halvtimme i år stämmer inte! Utfärdskommittén beklagar den felaktiga informationen, som kommer från ett skrivfel på arrangörens hemsida. Hålltiderna är samma som tidigare år, med första start klockan 8:30.