Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du bl.a. läsa om föreningen och våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga samt besöka det mycket populära forumet Bussnack.

SvOf söker ny abonnemangsansvarig och fler förare till abonnemangskörningar. Klicka här för att läsa mer!

Aktuella nyheter

2019-11-08: Kommande aktiviteter uppdaterad med (h)julutfärd med H54 4828 den 7 december!

2019-09-14: Kommande aktiviteter uppdaterad med ytterligare LTF-aktiviteter under hösten. Vi passar också på att gratulera SvOf:s ekipage till segern i årets Tunga Rallyt Åkarsvängen!

2019-09-11: Kommande aktiviteter uppdaterad med Hjulmarknaden den 30 november.