Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du bl.a. läsa om föreningen och våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga samt besöka det populära forumet Bussnack.

Aktuella nyheter

2024-04-21: LTF:s våraktiviteter uppdaterade under Kommande aktiviteter!

2024-03-13: SvOf- och LTF-aktiviteter tillagda under Kommande aktiviteter! Välkommen till SvOf:s årsmöte den 26 maj!

2023-10-22: Medlemsavgifterna för 2024 är tillagda: Ny avgift för ordinarie medlem är 350 kr och för stödjande medlem 490 kr. Den som redan betalat medlemskap för 2024 enligt tidigare prislista behöver inte göra någon tilläggsbetalning. Nytt för i år är att ungdomar under 18 år endast betalar halva priset!