Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du bl.a. läsa om föreningen och våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga samt besöka det mycket populära forumet Bussnack.

SvOf söker ny abonnemangsansvarig och fler förare till säsongen 2019. Klicka här för att läsa mer!

Aktuella nyheter

2019-05-13: Tidigare aktiviteter uppdaterad med de två utfärder som anordnats hittills i år.

2019-05-12: Sidan Kontakt och styrelse uppdaterad efter årets årsmöte.

2019-05-05: Detaljer tillagda om utfärden till Östhammar den 8 juni. Avresa från Tekniska högskolan 9:30, Uppsala C 10:40 om resande finns. Fler anmälningar behövs för att utfärden ska bli av!

Ett samarbete med Lokaltrafikintresserades Förbund (LTF) har inletts, där föreningarna annonserar varandras aktiviteter. Hädanefter kommer därför även LTF:s aktiviteter annonseras under Kommande aktiviteter.