Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du bl.a. läsa om föreningen och våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga samt besöka det mycket populära forumet Bussnack.

SvOf söker ny abonnemangsansvarig och fler förare till säsongen 2019. Klicka här för att läsa mer!

Aktuella nyheter

2019-06-17: Kommande aktiviteter uppdaterad med mer information om LTF:s utfärd till Arholma den 29 juni.

2019-06-10: Tidigare aktiviteter uppdaterad med bilder från Östhammarsutfärden.

2019-06-08: Kommande aktiviteter uppdaterad med preliminär information om Tunga Rallyt Åkarsvängen. SvOf kommer även delta vid bussträffen i Katrineholm om den anordnas i år.