Hyr veteranbuss

Svenska Omnibusföreningen kan erbjuda veteranbussar för olika tillfällen och evenemang då man speciellt vill att själva transporten skall ingå i en upplevelse. Exempel på sådana tillfällen är bröllop, födelsedagar, studentexamen och liknande. Vänligen kontakta vår abonnemangsansvarige på bussbokning@svof.se för bokning eller mer information!

Vi kan också tillhandahålla bussar för filminspelningar och reklam, där tidsmässigt korrekta fordon krävs. Kontakta oss gärna på bussbokning@svof.se med dina idéer och önskemål! Våra bussar finns huvudsakligen i Stockholmsområdet, men vid behov kan vi kan också rekommendera veteranbussar som finns på andra håll i landet.

Observera:
• Tänk på att kontakta oss i god tid innan du önskar hyra buss. Alla våra förare kör ideellt på sin fritid, och det kan vara svårt att hitta förare med kort varsel. Om du däremot kontaktar oss med mycket lång framförhållning kan vi behöva vänta lite med att ge besked, eftersom det kan vara svårt för ideella förare att boka in sig på ett datum långt in i framtiden.
• På vintern är våra bussar garagerade, och därför kan vi tyvärr inte ta emot förfrågningar om körningar under vintermånaderna. Vi kör gärna deltagare till fester, men eftersom allt arbete i föreningen sker ideellt har vi inte möjlighet att köra tillbaka från festen sent på kvällen/natten.

Bussar för abonnemangskörningar

Klicka här för en lista över de bussar vi kan erbjuda för abonnemangskörningar!

Bussar för filminspelningar o.dyl.

För uppdrag där bussen fungerar som miljö / kuliss, och inte behöver köras, är de allra flesta av våra bussar tillgängliga. Om bussen du önskar inte är körbar och besiktigad kan detta lösas genom bogsering till och från inspelningsplatsen. En annan möjlighet kan vara att betalningen för uppdraget sker i form av ett ekonomiskt tillskott för iordningställande av bussen, då flera av bussarna bara behöver en mindre genomgång för att kunna besiktigas.

Följ nedanstående länkar för att se alla bussar SvOf förfogar över:
Abonnemangsbussar
Övriga bussar