Kontakt och styrelse

Föreningens adress:
Svenska Omnibusföreningen
c/o Henrik Birath
Mjölkö Brygga
184 96 Åkersberga

E-post:
info@svof.se

E-post bokningsförfrågningar:
bussbokning@svof.se

Styrelse:

 • Ordförande: Tommy Enefalk
 • Vice ordförande: Magnus Isaksson
 • Sekreterare: Ulf Kasper
 • Kassör: Stefan Eriksson
 • Ordinarie ledamöter: Henrik Birath, Per Ekberg, Niclas Wennerlid, Mats Westerberg
 • Suppleanter: Gunnar Berglund, Jonas Kvarneby, Mikael Ringmarck

Revisorer och valberedning:

 • Revisorer: Gösta Hederström, Kenth Hård
 • Valberedning: Peter Rost, Anders Lilja

Redaktionskommitté för tidningen Färdskrivaren:

 • Lars Höjer
 • Björn Forslund
 • Per Ekberg
 • Mikael Sundqvist
 • Tommy Enefalk
 • Tord Johnsson

Aktivitetskommitté:

 • Niclas Hokke
 • Tommy Enefalk
 • Tord Johnsson
 • Henrik Birath

Aktivitetskommittén kan nås på aktiviteter@svof.se

Administratörer för föreningens hemsida och sociala medier:

 • Tobias Hård
 • Niclas Hokke
 • Tommy Enefalk
 • Mikael Ringmarck
 • Jonas Kvarneby

Driftansvariga för föreningens hemsida och forum:

 • Magnus Isaksson
 • Björn Ax