SJ / Swebus 2845 – 1987

Volvo B10M-70 Säffle, SJ / Swebus 2845, byggd 1987

SJ Buss 2845 levererades till Gotland i december 1987 i en liten serie om två bussar. Men den var ändå en standardbuss som levererades i snarlik modell i ett stort antal till många olika stationeringar för att bli slitvargar i SJ-Buss dåvarande mycket omfattande landsbygdstrafik. Modellen är extra lång för att bara vara tvåaxlig, 13,85 meter till skillnad mot det normala 12 meter. Bussen är också extra bred, 2,6 meter, vilket var en svensk maximal bredd under några år. Tidigare maximala bredd var 2,5 meter och de extra centimeterna har kommit mittgången tillgodo. Bussen var också maximerad för att ta så många sittande som möjligt vilket för denna buss är häpnadsväckande faktiska 60 sittande. Det är ett antal fler än vad nya ledbussar idag rymmer. Nästan alla sitter dessutom i bekväma stolar med gott benutrymme.

Bussen har under hela sin aktiva tid rullat på de gotländska vägarna och varit placerad på samtliga orter som SJ-Buss hade fordon placerade på, det vill säga förutom huvudorten Visby, även Fårösund och Slite på norra ön samt även Klintehamn, Östergarn, Hemse och Burgsvik på ”Sudret”. År 2004 ställdes bussen av och hamnade i Törnrosasömn i Visby istället för att säljas österöver vilket var det vanligaste ödet för övertaliga bussar. Olika anledningar gjorde att bussen 2008 åter togs i trafik som reservbuss på ön och som sådan rullade den sporadiskt ända tills juni 2009 då Swebus (fd SJ-Buss) körde sista turen på ön.

Bussen köptes av en SvOf-medlem, och placerades hos föreningen. Flera utfärder har genomförts, då denna vagn är lämpad för längre turer där man önskar mera komfort och kapacitet. Då den dessutom rullat på saltfria Gotland hela livet är den i väldigt fint skick både in- och utvändigt. Vagnen var också den absolut sista i trafik i den gamla SJ-färgen orangerött/benvitt.