SJ 1120 – 1970

Volvo B58 Hägglund, SJ 1120, byggd 1970

SJ 1120 ingick i en stor serie på 115 Hägglundskarosserade bussar levererade till Statens Järnvägar 1969-70. Dessa bussar ersatte äldre högerstyrda bussar som överlevt Dagen H. Typen fanns över hela södra Sverige, ända upp till Västerås och Uppsala.

De hade THD100A-motorn, liggande mellan axlarna, och Wilsonlåda. Typen ansågs mycket robust och pålitlig, samt var lättkörd och tyst jämfört med tidigare frontmotorbussar. Olika utföranden av inredning förekom. SJ 1120 har standard linjeinredning med 78 platser, varav 51 sittande. Den tjänstgjorde i Hässleholm under hela sin aktiva tid, med stationeringsort Kristianstad.

Bussen reviderades karossmässigt på Tomelilla Karosseriverkstad 1986, och fick då den målning den nu har. Typen slopades från slutet av 80- talet till början av 90-talet, men 1120 som slopades -88 togs omhänder av entusiaster, för att slutligen våren 2009 hamna hos SvOf, som köpte bussen för Mariefredstrafiken, där den sedan tjänstgjorde hela säsongen 2009. SJ 1120 har även använts i många av föreningens abonnemang och utfärder.


DSCN0056
DSCN0056