SL H54 4828 – 1973

Volvo B58-60 Säffle, SL H54 4828, byggd 1973

År 1973-74 fick SL leverans av 49 nya bussar, som fördelades mellan Råsta och Björknäs. Man fortsatte med samma princip som de tidigare vagnarna av typ H49, vilka i sin tur hade drag från den stora SJ-serien som blev SL H80. De hade alltså dörrar 1-1-1, vilket visade sig vara väldigt lyckat för trafikantcirkulationen, och detta blev även stilbildande för hela landet.

Bussarna hade den starkare THD100D-motorn, samt Wilsonlåda, och var pigga och lättkörda. De var trogna sina garage livet ut, även om viss utlåning förekom, framförallt mot slutet. I slutet av 80-talet hamnade många i vagnsreserven, för att 1991 sedan säljas till Angola. Några vagnar slopades tidigt pga olyckor, och en fick ny kaross efter att den kört av vägen. Sista H54 slopades 1992, efter det fanns bara SL Motorklubbens 4828 kvar. Denna överlevde Motorklubben och hamnade hos Busslink, varifrån den skänktes till SvOf år 2008. Den är något ombyggd invändigt, med delvis motsittning och bord mellan sätesgrupperna.