Kontakt och Styrelse

Föreningens adress: 
Svenska Omnibusföreningen
Box 15 034
104 65 Stockholm
svofmail@gmail.com

Klicka här för föreningens stadgar

Styrelse 2017/2018

 • Ordförande: Lars Ericson
 • Sekreterare: Ulf Kasper
 • Kassör: Stefan Eriksson
 • Ordinarie ledamöter: Lars Höjer, Joakim Selling, Björn Forslund, Magnus Isaksson , Mats Westerberg, Henrik Birath
 • Suppleanter: Stefan Bramstedt, Staffan Wolter, Tord Johnsson

Revisorer och Valberedning

 • Revisorer: Gösta Hederström, Anders Lilja
 • Revisorssuppleant: Tobias Hård, Kenth Hård
 • Valberedning: Reinert Klint, Peter Rost

Redaktionskommitté för tidningen Färdskrivaren:

 • Lars Höjer
 • Björn Forslund
 • Reinet Klint
 • Tord Johnson

Administratör för föreningens hemsida:

 • Niclas Peyron

Niclas kan nås via mail på niclas@familjenpeyron.se

Driftansvarig för föreningens hemsida och forum:

 • Björn Ax

Björn kan nås på bjorn.ax+omnibuss@baksidan.org

 

Comments are closed.