Volvo B635/SKV SJ 2828 – 1959

SvOf äger en gammal läcker gul SJ-buss från 1959. Närmare bestämt är det en Volvo B635 med SKV-kaross i lättmetall med karakteristiskt räfflade sidor. Typen kan väl kallas ”klassisk” SJ-buss, den kunde ses över SJ:s hela linjenät där landsortstrafik förekom. Busstypen tillverkades i stort antal, ca 200 st, under åren 1958 till 1963. Den var väl att betrakta som SJ:s standard bulldogstyp, och även slutpunkten för SJ:s bussar av den typen. Utseendemässigt var bussarna väldigt lika, även om olika karossbredder förekom, 235 resp 250 cm beroende på
lagändring i i Juli 1961. Inredningsmässigt fanns det större skillnader, här fanns enkla linjesoffor och som motpol relativt komfortabla vagnar med nackstöd. Några vagnar avvek också på så sätt att de hade godsutrymme i den bakre delen.

Tack vare att bussarna var av bulldogstyp, dvs hade dörren bakom framaxeln och föraren sittandes ovanpå
densamma, var det enkelt att bygga om dem till högertrafik. Man tog helt enkelt bara upp en ny dörr på högersidan, medan förarplatsen fick förbli på höger sida. Detta medförde visserligen att biljetteringen blev otymplig, när passagerarna klev på alldeles bakom ryggen på föraren, men detta fick man leva med i landsortstrafiken under många år både före och efter högeromläggningen.

Bussarna av denna typ rullade fram till ca 1980, därefter fördes många av dem över till försvaret för vidare tjänst. Flera av dessa bussar såldes sedan till privatpersoner, och många lever vidare idag som husbussar. I slutet av 70-talet fick SvOf av SJ:s Billinjegrupp i Helsingborg vagn 2828, från en av de tidigaste serierna. Bussen hade då lackats om i den ursprungliga gula SJ-färgen, och märkts i grönt. Viss renovering hade också utförts, och bussen var
och är i ett fint skick, både exteriört och interiört. Växellådan havererade under hemtransporten, men detta åtgärdades också av SJ.
Sedan gjorde 2828 god tjänst i föreningen under ett antal år, och betraktades allmänt som SvOf:s paradvagn.

 

Comments are closed.